Sign out
Chính sách bảo mật

    Để có thể cung cấp tới khách hàng dịch vụ chu đáo nhất trong quá trình mua hàng trực tuyến, chúng tôi có thể sẽ thu thập và sử dụng thông tin liên quan của khách hàng. YOOLOVE vô cùng chú trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi hy vọng thông qua chính sách bảo mật này có thể giúp khách hàng nắm rõ được cách thức để thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ những thông tin này, cũng như cung cấp cho khách hàng phương thức để truy cập, cập nhật, xóa và bảo vệ những thông tin này.

1. Sự chấp thuận

    Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, việc mua hàng tại website yoolove.vn nghĩa là bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào vá/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 7 dưới đây.

     Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo cho bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

     Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm mục đích:

    - Đơn hàng: Xử lý các vấn đề liên quan tới đơn hàng của bạn;

    - Duy trì tài khoản: để tạo và duy trì tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm tài khoản của bạn;

    - Dịch Vụ Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm việc giải quyết cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;

    - An Ninh: cho mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;

    - Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật trên YOOLOVE.

3. Phạm vi thu thập thông tin

    Chúng tôi thu thập các thông tin từ Khách hàng mua hàng tại yoolove.vn khi:

    - Khách hàng trực tiếp cung cấp cho chúng tôi:

    Họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.

    - Bạn tương tác với chúng tôi:

    Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên website yoolove.vn.

    - Từ những nguồn hợp pháp khác:

    Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ những nguồn hợp pháp khác.

4. Phạm vi sử dụng

    YOOLOVE sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

    - Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;

    - Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Yoolove;

    - Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;

    - Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;

    - Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại YOOLOVE;

    - Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Yoolove có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

    - Đơn vị sở hữu Yoolove.

    - Đơn vị thanh toán khi thực hiện trừ giá, nạp tiền sử dụng.

    - Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Yoolove thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của yoolove.vn. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho YOOLOVE chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu;

    - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể.

6. Thời gian lữu trữ

    Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của yoolove.vn.

7. Quyền của Khách hàng đối với Thông tin cá nhân

    Khách hàng có thể cung cấp và chỉnh sửa thông tin của mình khi đăng ký, đăng nhập và có thể thay đổi quyết định đó bất cứ lúc nào.

    Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

8. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng

    - Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Yoolove được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác;

    - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép và đồng ý từ Khách hàng;

    - Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Yoolove sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết;

    Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Yoolove không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp trên Yoolove sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Yoolove không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Khách hàng, như các trường hợp Khách hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

9. Các nguyên tắc bảo mật

    Yoolove luôn cố gắng bảo vệ thông tin khách hàng bằng những nỗ lực cao nhất. Tuy nhiên, Yoolove hiểu rằng Khách hàng sẽ chịu toàn bộ tổn thất tương đương với giá trị giao dịch, hành động sử dụng tài khoản không có sự ủy quyền cam kết với Yoolove. Để việc sử dụng dịch vụ được thực hiện an toàn, tránh các gian lận phát sinh, Khách hàng nên thận trọng trong việc sử dụng, bảo vệ các thông tin về tài khoản bằng việc không chia sẻ, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho người khác sử dụng, truy cập Tài khoản/Mật Khẩu/Thiết bị có lưu tài khoản của Khách hàng và tuân thủ chặt chẽ theo các nguyên tắc sau để bảo vệ tài khoản và thông tin của mình:

    - Không tiết lộ Tên/Tên tài khoản/Mật khẩu với bất kỳ ai, viết hoặc sử dụng ở nơi mà mọi người có thể nhận biết và nhìn thấy được.

    - Không chia sẻ thông tin Tài Khoản/Mật khẩu với người khác dưới bất cứ hình thức nào

    - Khi chọn mật khẩu Khách hàng không nên chọn những thông tin dễ xác định như Họ Tên, ngày sinh, số điện thoại, hoặc một số ký tự, con số dễ nhận biết từ Tên/Ngày sinh/Số điện thoại của Khách Hàng hoặc người thân.

    - Thoát khỏi hệ thống và trình duyệt khi rời khỏi thiết bị.

   - Khi nghi ngờ mật khẩu đã bị lộ, Khách hàng thay đổi mật khẩu ngay lập tức, trong trường hợp cần thiết Khách hàng lập tức thông báo và đề nghị được hỗ trợ từ Yoolove thông qua hệ thống CSKH.

10. Cập nhật chính sách bảo mật

    Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho Khách hàng về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới tại đây và thông báo cho Khách hàng qua thông báo của Dịch vụ hoặc email hoặc tin nhắn văn bản. Khách hàng nên tham khảo     

    Chính sách bảo mật này thường xuyên cho bất kỳ thay đổi nào, vì việc sử dụng Dịch vụ liên tục được coi là phê duyệt đối với tất cả các thay đổi.

11. Liên hệ

     Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư trong khi sử dụng ứng dụng Yoolove hoặc có câu hỏi về chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Email contact@yoolove.vn.